Afdruk

Verantwoordelijke uitgever:

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
D - 45527 Hattingen

Tel.:  +49 2324 6801-0
Fax.: +49 2324 6801-95
E-mail: info@olympia-vertrieb.de

Algemeen directeur: Heinrich Otto Prygoda

Handelsregister Essen HRB 15068
Ust.IdNr.: DE 812246 172
Steuernummer: 323/5872/0214
WEEE-Reg.Nr. DE 72084263
 


Disclaimer

Inhoud van het online aanbod
De auteur, Heinrich Prygoda, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiƫle of immateriƫle schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina's waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat is om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's ten tijde van het maken van de links vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet tot de conclusie leiden dat het niet beschermd wordt door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.