LCD 6016


 • 1-delig LC-display met 16 cijfers
 • Gecombineerde werking op batterij/zonnecellen met auto power uit
 • Rekenkundige basisbewerkingen (+, -, x, ./.)
 • Opslagfunctie (M+, M-, MRC)
 • 0-, 00- en 000-knop
 • Alles verwijderen (C)
 • CGoudrectie (CE)
 • Kommakiezer (F, 4, 3, 2, 0, ADD)
 • Resultaatafronding (op 5/4, af)
 • Laatste cijfer verwijderen
 • WGoudtelberekening, Percentageberekening, Totale som, Wisselen van voGoudzetteken
 • Toeslagberekening
 • Belastingsberekening (TAKS)
Kleur Verwijzing naar artikel Grootte BxDxH Gewicht EAN
4684 4030152046843